32 – מהי 'נפש' (ועל ענווה)

לעיל בסוף רשימה 24, דיברתי על אנשים שסבורים ש"אין דבר כזה נפש". ונשאלתי להסביר יותר מה המחלוקת ביני לבינם, במה בדיוק הם טועים, מה זה בכלל "נפש" שעליה מדובר, ובאיזה אופן היא קיימת.

עוד היתה שאלה, לפי מה שכתבתי שם שיש אנשים שנולדים עם בעיה נפשית (באותו אופן שיש שנולדים עם פגם פיזי מולד), האם לאנשים כאלה יש פחות שייכות לצורה השלמה של הנפש שהיא תיקון האדם ושלמותו.

להמשיך לקרוא