312 – על עמדתי כלפי הציבור הדתי לאומי ועל השאלה האם אריסטו נסתר מהמדע המודרני

מכתב שקיבלתי:
להמשיך לקרוא