310 – בשאלה איך לפי הרמב"ם תיתכן תפילה (ביאור היטב בעניין רצון וחכמה, נבואה ושכינה, בעניין מהו 'עצם', חידוש גדול בעניין כח הדמיון, ובשורש עניין התפילה שהוא נשגב מאוד)

מועתק מהשיעור על מורה נבוכים כיוון שהתבארו כאן באופן חדש עמוק ובהיר יסודות עצומים והכרחיים בפנימיות התורה.

להמשיך לקרוא