קטגוריה: 31 – האם לשיטת הרמב"ם יש מצווה לשוב בתשובה.

31 – האם לשיטת הרמב"ם יש מצווה לשוב בתשובה.

בהתחלת הלכות תשובה כתב הרמב"ם: "כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 31 - האם לשיטת הרמב"ם יש מצווה לשוב בתשובה. | 5 תגובות