306 – המשך לרשימה הקודמת, בנדון האם אני שומר הלכות והאם אני רפורמי

תגובה נוספת מאותו אתר, ממגיב אחר:

להמשיך לקרוא