305 – בשאלה האם אני רפורמי והאם יצאתי בשאלה (בעקבות הרשימה הקודמת).

באתר חשוב, אחד המגיבים כתב לגבי הדברים שכתבתי ברשימה הקודמת בלשון זו:
להמשיך לקרוא