304 – דיון הלכתי האם בתשמיש עם קונדום יש איסור השחתת זרע (ובדרכי פסיקת ההלכה)

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא