297 – על מקור מציאות הצורות. על "השגת המושכלות" ואיך מידבקים מזה בבורא

העתקה מההערות על התרגום של ספר הריפוי מאת אבן סינא ספר א' פרק ט' סעיף 4.
הדברים יסודיים מאוד ולכן ראיתי לנכון להעתיק אותם כאן.

להמשיך לקרוא