296 – על נבואה וחכמה. על דיבור באמצעות שתיקה.

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא