291 – מה היא אמיתת עשר הספירות. באמת אין ספירות. הסכנה והאזהרה שבלימוד הספירות. יסוד הכרחי ללימוד הספירות

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא