286 – בשאלה של קאנט איך השכל יכול לתפוש את המציאות שמחוץ לשכל (ויסודות כלליים גדולים ועמוקים בגישה של אריסטו, ומהי מטאפיזיקה)

לשון החכם שכתב אלי:

"בעיית הסינתטי־אפריורי של קאנט ואריסטו 

 

להמשיך לקרוא