284 – על היש והאין בסדר ההווייה. ביאור במה שהשכל הפועל הוא נותן הצורה. יוגה וגוף אנרגטי

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא