28 – מחשבה עצמאית ומחשבה כמקצוע

ממכתב,

זה לשון הכותב:

"למה בלימוד תורה אנחנו לא יכולים להכניס עצמנו בפשט או בפירושים או לחלוק על הקדמונים. זה נראה קצת פרימיטיבי רק לחזור על מה רש"י אומר ועל מה תוספות אומר על רש"י ועל מה הפני יהושע אומר על תוספות על מה תוספות אמר על רש"י. למה אני לא יכול להגיד מה אני חושב על סוגיא. אני יודע שהם היו גדולים אבל האם יש לי את הזכות אחרי שאני לומד סוגיא להגיד לפי דעתי ולפי החוויות שלי בחיים הפשט בסוגיא או בפסוק יותר מסתבר לפי רשי ולא תוספות או אני רק צריך לקבל את כל הדעות בשווה ולהגיד שבעים פנים לתורה וכולם נכונים. בעקרון נראה לי שאני שואל איפה המקום בלימוד תורה לחשוב לעצמי לא רק להיות חוקר שאוסף דעות של חכמים אחרים."

להמשיך לקרוא