278 – אין "מיסטיקה יהודית". תורה אינה חכמה. חכמה ונבואה. שיטת הרמח"ל. הרמב"ם והקבלה.

מתוך מכתב למתחיל

להמשיך לקרוא