277 – בעניין דרך לימוד בפנימיות התורה. לימוד לפי סדר ההקדמות

מתוך מכתב לידיד קרוב

להמשיך לקרוא