273 – הסבר קצר שמנסה להיות ברור, על עמדת הרמב"ם בשאלה האם העולם קדמון או מחודש (ועל תחבולות ההסתרה של הרמב"ם ואריסטו)

מתוך מכתב בו השואל עמד על קושיות בלשון המורה נבוכים ב' ט"ו, לגבי קדמות העולם. זה מה שכתבתי:

להמשיך לקרוא