271 – בעניין מה היא הקבלה איש מפי איש בחכמת הקבלה, מה הם "מפתחות לחכמה", וקצת בעניין המתודה המדעית

מתוך מכתב:

(עיקר השאלה נסובה על מה שכתבתי שזכיתי לקבל מפתחות לתורת הסוד מאדם שיודע, וכתבתי, וזה כתוב בכל הספרים, שבלי מסורת של קבלה אי אפשר ללמוד את חכמת הקבלה. והשואל היה לו קשה שאינו יכול ללמוד בעצמו לפי הבנתו שלו והוא תמיד צריך לאכול על שולחני ולהישאר תלוי בהסברה שלי, כי אני קיבלתי והוא לא. וגם שאל על החומר החמישי ועל דברים שנוגעים לגילויי המדע)

להמשיך לקרוא