270 – בעניין ההבדל המהותי בין היהדות האורטודוקסית ליהדות הרפורמית

מתוך מכתב

השאלה הייתה לנסות להגדיר במדוייק את טעם ההתנגדות של היהדות האורטודוקסית (חרדית לזרמיה ודתית לאומית) ליהדות הרפורמית.

להמשיך לקרוא