27 – בעניין האדם נברא יחידי. מהו אחד שנאמר ביחס לבורא. מה פירוש "טוב".

מתוך התכתבות.

השאלה התחילה מהעניין של האדם הוא עולם קטן, מה הפירוש בזה.

להמשיך לקרוא