269ב – ביאורים ומכתבים על הרמיזות והערות מאת אבן סינא (מתעדכן) – חלק ב (עד חלק א פרק יא מהרמיזות וההערות)

המשך של רשימה 269א (המחשב נתקע בגלל אורך הרשימות ולכן חילקתי אותן).
.
היו שאלות של לומדים בספר רמיזות והערות, שעמדו על דברים שנשארו קשים להבנה גם אחרי קריאת הביאור שלי. זה יכול להועיל ללומדים בספר. יש כאן גם בירורים בנושאים יסודיים שלא מחייבים לימוד ברמיזות והערות אלא עומדים בפני עצמם (אפשר למצוא לפי הכותרות והמילים המודגשות).
חלק א פרק ח

להמשיך לקרוא