269א – ביאורים ומכתבים על הרמיזות והערות מאת אבן סינא (מתעדכן) – חלק א (עד חלק א פרק ג מהרמיזות והערות)

היו שאלות של לומדים בספר רמיזות והערות, שעמדו על דברים שנשארו קשים להבנה גם אחרי קריאת הביאור שלי. זה יכול להועיל ללומדים בספר. יש כאן גם בירורים בנושאים יסודיים שלא מחייבים לימוד ברמיזות והערות אלא עומדים בפני עצמם (אפשר למצוא לפי הכותרות והמילים המודגשות). בגלל האריכות הוצרכתי לחלק את זה לכמה רשימות, זו הראשונה, בסופה יש קישור לשנייה. 

להמשיך לקרוא