266 – ההבדל בין מעשה בראשית למעשה מרכבה, וההבדל בין דרך המורה נבוכים ואריסטו ובין דרך ספרי הקבלה ואפלטון

השאלה התעוררה בעקבות השיעור האחרון במורה נבוכים (שיעור 0055 על מורה נבוכים א' ט')
השאלה היתה למה המובן הראשון של כסא הוא הכסא הגשמי, הרי התחלת המציאות היא מהמופשט. והביא גם שבאר"י (בספר עץ חיים שער כד פ"ו) משמע שכסא הוא תואר מופשט ולא עצם נברא.
.
זה מה שכתבתי:

להמשיך לקרוא