264 – עוד קצת על דרך הלימוד בנושאים של פנימיות התורה. ובשאלה על היחס בין השכל העצמי לתורה, ובין תורת משה לתורות אחרות

השאלה היתה על הנושא של פרצופים בתורת האר"י, האם אפשר קצת להרחיב בהסברת העניין הזה.
להמשיך לקרוא