262 – מכתב על השאלה האם הרמב"ם רציונליסט, ועל המהלך הכללי שלו

מתוך מכתב למי שרק כעת נפגש עם מה שאני כותב ושואל על המהלך הכללי של הלימוד הזה, בהשוואה לגישות רציונליסטיות או מיסטיות אחרות.

להמשיך לקרוא