26 – השכל הפועל (אידיאת הטוב, ספירת מלכות)

במכתב לחברותא אספתי קצת מקורות ראשוניים בעניין של "השכל הפועל". לדעתי זו סוגיא נשכחת שנעלמת מהרבה לומדים, למרות חשיבותה המכרעת ברמב"ם וביהדות בכלל, ויש תועלת להביא מקורות בסיסיים למי שירצה להתחיל ללמוד אותה. לכן אני מעתיק את זה גם לכאן. אחר כך כתבתי עוד ביאור עמוק יותר בשכל הפועל לקמן רשימה 73.

להמשיך לקרוא