259 – במה שאומרים שיש מחלוקת בין הגר"א לתלמידי הבעש"ט האם צמצום כפשוטו.

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא