258 – קצת על מעלת ארץ ישראל ועל השגחה

מתוך מכתב. הנושא הוא ספר שכתב תלמיד חכם על מעלת ארץ ישראל, וקראתי שני פרקים ממנו וזה מה שכתבתי עליהם.

להמשיך לקרוא