256 – מכתב להורים שנמצאה אצל ילדם מחלה כרונית קשה

הפניה למכתב בבלוג "עצה בלב איש", לגבי הורים שנמצאה אצל ילדם מחלה כרונית קשה

5 – להורים שנמצאה בילדם מחלה כרונית קשה