249 – בהשגת האין סוף, שהיא על ידי התבטלות, וההקדמות שהן זיו אור אין סוף

מתוך דברים שנאמרו בשיעור על מורה נבוכים, על חלק א' פרק ה', שיעור 0042. הקלטת השיעור כאן

להמשיך לקרוא