246 – בסוגיה היסודית הכללית של כבוד, וקצת מה שנגזר מזה למעשה בעניין חינוך מתבגרים. שיחות של רבי ירוחם על כבוד.

התבקשתי להעתיק מקורות מחז"ל, בנושא של כבוד, ומתוך כך גם חשבתי עליהם ויצאה הרשימה הזו.
בתחילת הרשימה יש רק מקורות מועתקים. אחריהם בא מה שחשבתי על העניין כסוגיא בתורה ובפילוסופיה, ואחר כך קצת על עניינים מעשיים בחינוך מתבגרים, סמכות הורית, גבולות.

בסוף העתקתי במלואן חמש שיחות של רבי ירוחם ליבוביץ ממיר בעניין זה.
להמשיך לקרוא