245 – בסוגיית תליוהו וזבין. בענייני קניין ואנן סהדי. מה השייכות בין ההלכה למוסר ולתיקון סדרי החברה ודרך חיי האדם.

מתוך מכתב. בהתחלה יש עיסוק בסוגיית הגמרא והסבר ההלכות שבה.
בהמשך יש דיון כללי על השאלה מה הקשר בין ההלכה למוסר ותיקון סדרי החברה ולימוד אורחות חיים מתוקנות וכיו"ב, וטענתי היא שאין קשר כזה.

להמשיך לקרוא