242 – עוד קצת על אתחלתא דגאולה. ועל הקשר בין זקנה לחכמה.

מכתב המשך למכתב שברשימה הקודמת

להמשיך לקרוא