קטגוריה: 241 – בענין עבודת הדבקות בבורא, ובהתייחסות לשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה

241 – בענין עבודת הדבקות בבורא, ובהתייחסות לשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה

מתוך מכתב (מכתב המשך למכתב שרשימה הקודמת, עוסק בשיעור על מורה נבוכים א' א' שיעור 0017)

פורסם בקטגוריה 241 - בענין עבודת הדבקות בבורא, ובהתייחסות לשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה | כתיבת תגובה