241 – בענין עבודת הדבקות בבורא, ובהתייחסות לשאלה האם מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה

מתוך מכתב (מכתב המשך למכתב שרשימה הקודמת, עוסק בשיעור על מורה נבוכים א' א' שיעור 0017)

להמשיך לקרוא