238 – התנ"ך הוא רשימת כשלונות רצופים של הבורא

התנ"ך הוא רשימת כשלונות רצופים מפוארים של בורא העולם.

להמשיך לקרוא