235 – חזרה על יסודות במורה נבוכים (שכל ודמיון, חכמה ונבואה, המציאות המופשטת, קדמות העולם)

מתוך מכתב:
השאלות:

1. אתה חוזר ואומר ש-4 הפרקים הראשונים בהלכות יסודי התורה (בתחילת ספר משנה תורה) הם אחד עם אריסטו. איך זה מסתדר עם פרק א' הלכה י' בהלכות יסודי התורה על נבואת משה?
2. באותה הלכה, מה הכוונה: "בקש לידע אמיתת המצאו של הקב"ה עד שיהיה ידוע בלבו", מה הרבותא באומרו "עד שיהיה ידוע בלבו"?
3. ראיתי שמתרצים (ס' העיקרים מאמר ב' רפ"ה) את דברי הרמב"ם שם, פ"א ה"ה "שהגלגל סובב תמיד" כך שהרמב"ם אומר זאת גם לדעת הקדמות. מדוע, אם הבנתי נכון, אתה סובר שהרמב"ם טען לקדמות, וההבדל בין הפילוספיה שהם חסרי רצון אלוהי, ואצל הרמב"ם הכול, כמובן, נעשה ברצון? כלומר, איך מדייקים קדמות מהרמב"ם, והאם אין פשט פשוט בטענו חידוש לאורך המו"נ?

להמשיך לקרוא