23 – עוד המשך על הרצון. בעיקר בעניין דרך הלימוד של נושאים כאלה

הדברים הם התייחסות לתגובה האחרונה של יניב ברשימה הקודמת, וזה צמח לכדי רשימה בפני עצמה.
להמשיך לקרוא