229 – יסוד גדול, על מה מדברים כשמדברים על עניין הסוד שבתורה ובמציאות.

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא