227 – עוד הסתכלות על הסיבה שנראה כלפי חוץ כאילו אני לא מקיים מצוות למרות שאני מאמין ומקיים לגמרי. על הפחד מהקב"ה. על חרדה בכלל, ושיתוף ברגשות מחיי (ובתגובות על סגולה לזכור את הלימוד).

נכתב כחלק מתהליך טיפול בעצמי, וגם לידיד יקר שמרגיש פחד ואשמה מראש השנה.

להמשיך לקרוא