225ה – בעניין אסטרולוגיה, הליכה לפני ה' ותמימות, ומפתחות להבנת חכמת הקבלה.

מתוך מכתב
להמשיך לקרוא