225ד – חידושי תורה בעניין קניין קידושין – ומשהו כאוב על חתונת בתי שתהיה השבוע

מתוך ספר אמרי יצחק, החידושים נכתבו בשנת תשנ"ז, כשהייתי בגיל 35.

להמשיך לקרוא