225א – לקראת יום הכיפורים, ביאור בהבדל שבין תשובה לכפרה

לשון השאלה:

"רציתי לשאול אותך משהו בעניין הלכות תשובה להרמב"ם. הרמב"ם כותב שהמחייב של תשובה של יום הכיפורים זה בגלל שזה קץ סליחה ומחילה. מה הכוונה שיום הכיפורים קץ סליחה ומחילה? קץ למה? אם אני לא עושה תשובה ביום הכיפורים אבל עושה תשובה שלמה למחרת יום כיפור, אני לא מקבל סליחה ומחילה?

האם יום כיפור זה באמת הקץ של סליחה ומחילה של השנה שעברה ואם עובר יום כיפור ואני לא עושה תשובה, הפסדתי את ההזדמנות לקבל סליחה ומחילה למעשים של השנה שעברה?"

להמשיך לקרוא