22 – המשך הרשימות הקודמות. בשאלה מה החלק באדם שעושה את הבחירה בין טוב לרע.

ר' שמעון כהן במכתבו שאל, מה החלק באדם שעושה את הבחירה בין טוב לרע.

להמשיך לקרוא