קטגוריה: 217 – בעניין עם ישראל, הסגולה והבחירה. וגם עמדה לגבי הציונות.

217 – בעניין עם ישראל, הסגולה והבחירה. וגם עמדה לגבי הציונות. ובעניין אתחלתא דגאולה.

מתוך שני מכתבים:

פורסם בקטגוריה 217 - בעניין עם ישראל, הסגולה והבחירה. וגם עמדה לגבי הציונות. | תגובה אחת