210 – לפי הרמב"ם האל מופשט לגמרי ואין לו תארים חיוביים. איך לפי זה יש חיי אמונה מול אל חי נוכח שאפשר להתפלל אליו ולהיות ביחסים איתו.

מתוך מכתב, שבו ניסיתי לסכם באופן קצר ופשוט ככל האפשר את העניין הזה.

להמשיך לקרוא