21 – עוד בעניין שהרצון הוא מעל השכל. מה הן ספירות.

מתוך מכתב:
לגבי עצם הסוגיא של הרצון (ייחוס רצון חופשי לבורא), כשלומדים את זה צריך לדעת שזה לא כמו כל סוגיא אחרת.

להמשיך לקרוא