209 – האדם עולם קטן. על העבודה הפסיכולוגית היום יומית. יסוד הגישה ההתייחסותית בפסיכולוגיה. חובות הלבבות שער הבחינה. שיעור קומה.

העתקה מסיכום שיעור על הזוהר בנושא י"ג מידות, שיעור 0016.

להמשיך לקרוא