207 – חוויות אישיות מההיסטוריה שלי מבחינת אמונה

אני כותב תמצית בעקבות שיחה אישית על הנושא שהתפתחה בתוך פגישה של טיפול

להמשיך לקרוא