206 – האם יש פסול בהנאות גשמיות (האם יש חלוקה בין הנאה רוחנית להנאה גשמית). על איסור הוצאת זרע לבטלה.

הנושא התעורר בדיון בתגובות לרשימה 156 לעיל בבלוג הזה. אני מעתיק חלק ממה שנכתב שם כי לדעתי יש בו חשיבות גדולה. 

להמשיך לקרוא