205 – על עשיית חסד, נתינה, תרומה לזולת. ועל סוד הצמצום

מתוך מכתב:

השאלה היתה האם עושה החסד עושה בשביל עצמו או בשביל מי שמקבל ממנו. אבן סינא כתב שעושה החסד לא עושה בשביל מי שמקבל ממנו, והבורא א עושה חסד איתנו למעננו. ועל זה היתה השאלה הרי חונכנו להיות נותנים וגומלי חסדים לא בשביל עצמנו אלא למען הזולת. גם אם הבורא לא עושה חסד למעננו אז הוא עושה למען עצמו, למה הוא צריך את זה?

להמשיך לקרוא