203 – על תורה, טקסים, קהילה. המשך לרשימה הקודמת

המשך של הרשימה הקודמת, תמצית משלוש שיחות, התכתבות, והתייחסות לשתי תגובות על הרשימה הקודמת
להמשיך לקרוא